ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΑ

Αναλαμβάνουμε την δακτυλογράφηση παντός είδους κειμένων, χειρόγραφων ή εντύπων, όπως:

  • Δακτυλογραφήσεις πολυτονικών κειμένων.
  • Δακτυλογραφήσεις με μαθηματικά σύμβολα, ιστογράμματα.
  • Δακτυλογραφήσεις ξενόγλωσσων κειμένων.
  • Δακτυλογραφήσεις από απομαγνητοφώνηση.

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία παραγωγής σε βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά:

  • Δακτυλογράφηση
  • Σελιδοποίηση
  • Επεξεργασία εικόνων και εισαγωγή τους
  • Μοντάζ
  • Ψηφιακή εκτύπωση και εκτύπωση offset
TOP