ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

Στην Z-Design σχεδιάζουμε, έμπνευση και δημιουργικότητα, την εταιρική σας ταυτότητα με τρόπο σαφή που αναδεικνύει την προσωπικότητα της επιχειρήσης σας.

H εταιρική ταυτότητα δηλώνει την προσωπικότητα μιας επιχείρησης προς τους πελάτες της, τους συνεργάτες της και το ευρύ κοινό στο οποίο είναι και οι εν δυνάμει νέοι πελάτες της.

Ο σχεδιασμός της εταιρικής ταυτότητας θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που να δημιουργεί αρμονία με το αντικείμενο της επιχείρησης, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επίσης θα πρέπει να σχεδιάζεται ώστε αρχικώς να προκαλεί την προσοχή και στην συνέχεια να περνάει το μήνυμα με σαφήνεια ώστε να μένει στην μνήμη του κοινού εύκολα.

Το λογότυπο είναι το κύριο στοιχείο που με το χρώμα και το σχήμα του θα καθορίσει και το ύφος όλης της εταιρικής ταυτότητας και το οποίο πάντα θα βρίσκεται σε όλα τα στοιχεία αυτής.

Η ομάδα μας στην δημιουργία μιας εταιρικής ταυτότητας λαμβάνει σημαντικά υπόψιν, το ρυθμό και τις οικονομικές συνθήκες του σημερινού ανθρώπου, που θέλει άμεση, γρήγορη και κατανοητή επικοινωνία.

Τα βασικά στοιχεία μιας εταιρικής ταυτότητας είναι:

  • Σχεδίαση λογότυπου.
  • Σχεδίαση επαγγελματικής κάρτας.
  • Σχεδίαση επιστολόχαρτου.
  • Σχεδίαση φακέλων.

Επίσης η εταιρική ταυτότητα μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά επιπλέον στοιχείων όπως: διαφημιστικά έντυπα, folder, καταλόγους προϊόντων, ενημερωτικά φυλλάδια, θήκες cds κτλ. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει και την ηλεκτρονική εταιρική της μορφή με την κατασκευή ιστοσελίδας, σχεδίαση προωθητικού emai marketing κτλ.

Διαδικασία σχεδίασης εταιρικής ταυτότητας:

  • Καταγραφή και μελέτη του αντικειμένου της επιχείρησης σας.
  • Σχεδιάζουμε μια σειρά προσχέδιων των στοιχείων της εταιρικής ταυτότητας, βασισμένα στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.
  • Παρουσίαση, αξιολόγηση και καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων.
  • Προχωράμε και ολοκληρώνουμε, την δημιουργία της εταιρικής ταυτότητας σύμφωνα με τις παρατηρήσεις σας.

Σχεδίαση Εταιρικής Ταυτότητας - Κόστος:

Η κοστολόγηση του σχεδιασμού της εταιρικής ταυτότητας γίνεται με βάση το χρόνο που θα χρειαστεί ώστε να γίνει η επικοινωνία, η μελέτη, η έρευνα αγοράς, ο σχεδιασμός η ποσότητα προσχεδίων και οι αλλαγές.

TOP