Ενημερωμένο Γλωσσάριο SEO

Ενημερωμένο Γλωσσάριο SEO
Τι είναι το SEO (Search Engine Optimization);

Το SEO - Search Engine Optimization είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης μιας ιστοσελίδας με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις στον κατάλογο των μηχανών αναζήτησης.

Τι είναι το Affiliate Marketing;
Τι είναι η Μηχανή αναζήτησης;
Τι είναι ο Αλγόριθμος Μηχανής Αναζήτησης;
Τι είναι το Anchor Text;
Τι είναι τα Backlinks;
Τι είναι το Link Βuilding;
Τι είναι τα Ποιοτικά Backlinks:
Τι είναι το Inbound Link;
Τι είναι τα Internal Links;
Τι είναι το White Hat SEO;
Τι είναι το Black Hat SEO;
Τι είναι το Grey Hat SEO;
Τι είναι το Crawl:
Τι είναι το Bot (ή Spider ή Robot ή Crawler);
ΤιΙ είναι το PR/ PageRank;
Τι είναι η Λέξη-Φράση Κλειδί (Keyword):
Τι είναι το Rank;
Τι είναι τα Οργανικά Αποτελέσματα;
Τι είναι το URL;
Τι είναι το SERP (search engine result page);
Τι είναι το SMM (social media marketing);
Τι είναι το PPC (pay-per-click);
Τι είναι το Bounce Rate;
Τι είναι τα Ranking Factors;

ΠΑΚΕΤΑ SEO ΤΙΜΕΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Στη Z Design έχουμε σχεδιάσει 3 έτοιμα μηνιαία πακέτα SEO και προσφέρουμε οποιαδήποτε Custom Υπηρεσία SEO μας ζητήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας σας και τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει μία εργασία SEO που θα μας αναθέτατε με εφ’ άπαξ πληρωμή με την ώρα για μία μεμονωμένη φορά, ή για όσες επιπλέον φορές μας χρειαστείτε μελλοντικά.

Search